Leverandør

Besøksadresse

Sea-Service AS
Pir 2 nr. 10
7010 TRONDHEIM

Org.nr.: 995 326 329

Faktura­informasjon

For at fakturaen din skal få rask og riktig behandling, må den merkes med vårt prosjektnummer / avdeling / anleggsnummer. Om du ikke har prosjektnummer for det aktuelle kostnadsstedet, ta kontakt med oss.

  • Faktura sendes på EHF og purringer til: sea-service@faktura.poweroffice.net
  • Faktura uten prosjektnummer, bestiller og leveringsadresse vil bli avvist.
  • Kun skriftlige bestillinger fra Sea-Service AS med påført bestiller, anleggsadresse og prosjektnummer er godkjente bestillinger som er bindende for Sea-Service AS.
  • Fakturaer uten korrekt merking kan ikke behandles av oss, og vil bli returnert.
  • Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav.
  • Vi betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

HMS-krav til våre leverandører

Vi jobber hele tiden med å utvikle relasjonene og vår måte å jobbe på for å gi leverandører, kunder og Sea-Service best verdi. Sammen realiserer vi våre kunders ønsker og krav.

Som leverandør til Sea-Service må du forholde deg til en rekke krav til sikkerhet, samordning og registrering.

Avtaler og kontrakt

For å styrke arbeidet med seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen har vi innført flere konkrete krav til leverandører som ønsker å jobbe med oss.

Sammen utvikler vi fremtidens maritime infrastruktur.